De Rotterdamse Aanpak in de praktijk

De Rotterdamse Aanpak is een ingrijpende cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie. In deze bundel zijn 20 praktijkcases beschreven die binnen de organisatie worden gezien als een voorbeeld van de nieuwe […]

Rita van Dijk (red.). Bijdragen: Paula Koedijk, Janco Alblas, Karin van der Tol, Alex Straathof, Pim van der Pol
OBT BV, Rotterdam, 2005
Leercultuur, Publicaties
Lees meer ›

Cultuurschok. Overheid als dienstverlener aan burger

Aanleiding voor dit artikel is een Ronde Tafel Bijeenkomst die we in 2003 organiseerden over de cultuur van overheidsdiensten. Zowel ambtenaren van ministeries als gemeenten namen hieraan deel maar ook […]

Alex Straathof en Rita van Dijk
In: Publiek Management, juni 2003
Cultuur en vernieuwing, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Weg met verkokering

Verkokering is het belangrijkste struikelblok voor kennisuitwisseling en samenwerking. Dit vinden de 8 overheidsmanagers die zijn geïnterviewd. In dit artikel wordt de noodzaak tot ontkokering geplaatst in de context van […]

Rita van Dijk en Alex Straathof (2003)
In: Baak! Nr.4, 2003
Cultuur als blokkade voor verandering, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Cultuurverandering bij de overheid. Sturen of sleuren?

Cultuurverandering bij de overheid gaat in op het belang van de organisatiecultuur, hoe het werkt, wie het voortouw neemt en wat nodig is om een gewenste cultuur tot realiteit te […]

Alex Straathof en Rita van Dijk (2003)
Uitgeverij Lemma, Utrecht, 2003
Cultuurinterventies, Publicaties
Lees meer ›

It’s lonely at the top, verandering vraagt om een kritische massa

In dit artikel wordt de relatie gelegd tussen de onderstroom van organisaties en het veranderpotentieel. De onderstroom is de onzichtbare kant van organisaties. Hierin hebben informele leiders een belangrijke rol […]

Rita van Dijk
In: Publiek Management, nov. 2002
Informele cultuur, Publicaties
Lees meer ›

Commitment als basis voor succesvolle communicatie

Hoe kan communicatie bijdragen aan het bereiken van commitment voor veranderingen? Deze vraag wordt in dit artikel verkend. De constante klacht van medewerkers rond veranderingen is dat zij slecht worden […]

Rita van Dijk en Odette Moeskops
In: Nijenrode Management Review, nr. 8, 1998
Communicatie en commitment, Publicaties
Lees meer ›

« Previous PageNext Page »