Cultuurverandering in de 21e eeuw: hot issue of hopeloos achterhaald?

De Hogeschool van Amsterdam organiseerde in 2012 een congres over ontwikkelingen rond cultuurverandering. De vraag die ons werd voorgelegd gaat over de toekomst van het vakgebied. Heel concreet: is cultuurverandering […]

Rita van Dijk en Alex Straathof
In: Cultuurverandering Online, nr. 1, 2012
Cultuur en vernieuwing, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Informele cultuur bepaalt het veranderpotentieel

De werkelijkheid van de koffieautomaat en sociale media krijgt over het algemeen weinig aandacht binnen veranderingen. Ten onrechte. De informele cultuur bepaalt de flexibiliteit van organisaties. Het verklaart waarom verandertrajecten […]

Rita van Dijk en Alex Straathof
In: Interne Communicatie, nr. 3, 2012
Informele cultuur, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Organisatiecultuur als complexe randvoorwaarde voor een eenvoudige kwaliteitsverbetering

Dit artikel draait om de vraag: wat is nodig om culturele barrières die kwaliteitsverbetering in de zorg tegenhouden weg te nemen? Binnen de zorg wordt veel geëxperimenteerd met nieuwe vormen […]

Hesselink, G., R. van Dijk, A. Straathof en W. Wollersheim
In: KIZ, tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in zorg, nr. 5, 2011
Cultuur als blokkade voor verandering, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Roestvrij. Breek met barrières die vernieuwing blokkeren

Wat maakt veranderen lastig? Het zijn vastgeroeste cultuurpatronen die vernieuwing blokkeren. Rita van Dijk (Wending) en Alex Straathof (Hogeschool van Amsterdam) geven in het boek Roestvrij inzicht in hoe je […]

Rita van Dijk en Alex Straathof
Uitgeverij Kluwer, 2011
Cultuur als blokkade voor verandering, Cultuurinterventies, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Casusadoptie, je gewone werk op een andere manier

In dit tijdschrift zijn ervaringen, inzichten en praktijkvoorbeelden bijeen gebracht rond Casusadoptie. Je krijgt hiermee inzicht in hoe het werkt, welke casussen geschikt zijn en wat bepalend is voor het […]

Machteld Henzel, Rita van Dijk, Ellen Molenaar
Uitgave: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2009
Casuïstiekmethode voor cultuurverandering, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Casusleren als start van vernieuwing

In dit artikel worden de belangrijkste uitgangspunten van de methode Casusadoptie toegelicht. Burgers raken regelmatig verstrikt in de regels van de overheid. Door een casus van een burger of ondernemer […]

Rita van Dijk
In: ABD Courant, nr. 1, 2008
Casuïstiekmethode voor cultuurverandering, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

« Previous PageNext Page »