Vernieuwen in crisistijd

Vernieuwen in crisistijd vraagt om het doorbreken van ingesleten patronen in denken en doen die eens succesvol waren maar door de tijd zijn ingehaald. Rita van Dijk en Alex Straathof […]

Rita van Dijk en Alex Straathof
In: Management Executive, nr. 3, 2012
Cultuur als blokkade voor verandering, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Cultuurverandering in de 21e eeuw: hot issue of hopeloos achterhaald?

De Hogeschool van Amsterdam organiseerde in 2012 een congres over ontwikkelingen rond cultuurverandering. De vraag die ons werd voorgelegd gaat over de toekomst van het vakgebied. Heel concreet: is cultuurverandering […]

Rita van Dijk en Alex Straathof
In: Cultuurverandering Online, nr. 1, 2012
Cultuur en vernieuwing, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Informele cultuur bepaalt het veranderpotentieel

De werkelijkheid van de koffieautomaat en sociale media krijgt over het algemeen weinig aandacht binnen veranderingen. Ten onrechte. De informele cultuur bepaalt de flexibiliteit van organisaties. Het verklaart waarom verandertrajecten […]

Rita van Dijk en Alex Straathof
In: Interne Communicatie, nr. 3, 2012
Informele cultuur, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Organisatiecultuur als complexe randvoorwaarde voor een eenvoudige kwaliteitsverbetering

Dit artikel draait om de vraag: wat is nodig om culturele barrières die kwaliteitsverbetering in de zorg tegenhouden weg te nemen? Binnen de zorg wordt veel geëxperimenteerd met nieuwe vormen […]

Hesselink, G., R. van Dijk, A. Straathof en W. Wollersheim
In: KIZ, tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in zorg, nr. 5, 2011
Cultuur als blokkade voor verandering, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Roestvrij. Breek met barrières die vernieuwing blokkeren

Wat maakt veranderen lastig? Het zijn vastgeroeste cultuurpatronen die vernieuwing blokkeren. Rita van Dijk (Wending) en Alex Straathof (Hogeschool van Amsterdam) geven in het boek Roestvrij inzicht in hoe je […]

Rita van Dijk en Alex Straathof
Uitgeverij Kluwer, 2011
Cultuur als blokkade voor verandering, Cultuurinterventies, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

Casusadoptie, je gewone werk op een andere manier

In dit tijdschrift zijn ervaringen, inzichten en praktijkvoorbeelden bijeen gebracht rond Casusadoptie. Je krijgt hiermee inzicht in hoe het werkt, welke casussen geschikt zijn en wat bepalend is voor het […]

Machteld Henzel, Rita van Dijk, Ellen Molenaar
Uitgave: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2009
Casuïstiekmethode voor cultuurverandering, Publicaties
Download publicatie Lees meer ›

« Previous PageNext Page »