Wending: expertise in cultuurverandering

De organisatiecultuur vormt het kloppende hart van iedere organisatie. Het beïnvloedt niet alleen hoe uw medewerkers samenwerken, maar ook de groei, innovatie en het succes van uw organisatie als geheel. Het schept gedeelde opvattingen over wat belangrijk is in het werk. Hierdoor begrijpen mensen elkaar en hoeven ze niet voortdurend zaken uit te leggen. Een gedeelde cultuur vormt de basis voor samenwerking binnen en tussen teams. Echter, de cultuur kan ook vernieuwing belemmeren, omdat mensen vasthouden aan denkbeelden en oplossingen die niet langer relevant zijn.

Cultuurverandering kan een krachtig instrument zijn om uw organisatie naar nieuwe hoogten te tillen. Onze missie is om uw cultuur te begrijpen, te begeleiden en te transformeren naar een cultuur die uw doelen weerspiegelt en medewerkers inspireert.

Cultuurverandering

Wending biedt cultuuronderzoek, advies over cultuurverandering en interventies, coaching en training van leidinggevenden op alle niveaus om sturing te geven aan cultuurverandering. Onze benadering van cultuurverandering is gebaseerd op enkele kernprincipes:

  1. Focus op wat echt noodzakelijk is. Laat veel van de bestaande cultuur ongemoeid en verander alleen wat absoluut noodzakelijk is.
  2. Gerichte cultuurinterventies: onze interventies passen bij de omvang en impact van de gewenste verandering.
  3. Leertrajecten: we bevorderen leerprocessen waarbij leidinggevenden samen met medewerkers en teams nieuwe manieren van denken en handelen ontwikkelen.
  4. Concreet en dicht op de praktijk: onze aanpak sluit aan bij de dagelijkse praktijk van medewerkers en teams.

Drs Rita van Dijk, oprichter van Wending, heeft ruim 30 jaar ervaring als onderzoeker, managementconsultant en coach voor bedrijven en overheidsorganisaties. Ze is medeauteur van het boek Roestvrij: Breek met barrières die vernieuwing blokkeren, Cultuurverandering bij de overheid: Sturen of sleuren? en Praktijkboek Veranderdiagnose. Daarnaast schreef zij talrijke artikelen over cultuurverandering. Haar uitgebreide expertise omvat onderwerpen zoals het aanboren van veranderpotentieel binnen teams, de relatie tussen grensoverschrijdend gedrag en organisatiecultuur en het doorbreken van ingesleten cultuurpatronen.

Netwerkorganisatie

Wending is een netwerkorganisatie die per opdracht gespecialiseerde teams samenstelt. We werken nauw samen met experts zoals Dr Alex Straathof, management adviseur en voormalig lector Management van Cultuurverandering aan de Hogeschool van Amsterdam. Ervaren trainers en coaches maken onderdeel uit van het netwerk.

Rita van Dijk
Rita van Dijk