Veranderingscommitment: hoe bereik je het?

Hoe bereik je commitment voor veranderingen. Dus hoe zorg je ervoor dat zowel managers als medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de verandering en er een bijdrage aan willen leveren. Aan […]

Rita van Dijk en Odette Moeskops
In: Handboek Interne Communicatie, juli 1998
Communicatie en commitment, Publicaties
Lees meer ›

Commitment-analysemodel als basis voor succesvolle veranderingscommunicatie

In dit artikel wordt het commitment-analysemodel beschreven. Communicatie speelt een belangrijke rol om commitment te realiseren bij medewerkers voor veranderprocessen. Dat kan alleen als er een helder beeld bestaat van […]

Rita van Dijk en Odette Moeskops
In: Handboek Interne Communicatie, dec. 1997
Communicatie en commitment, Publicaties
Lees meer ›

Pioniers: trendonderzoek interne communicatie

De basis voor dit artikel is een kwalitatief onderzoek dat we hebben gehouden naar de veranderende rol van interne communicatie. Aan dit kwalitatieve onderzoek hebben 17 organisaties deel genomen. Managers […]

Rita. van Dijk en Odette. Moeskops
In: De kwaliteit van communicatie in organisaties. Red. J.A. de Ridder en K. Seisveld. Otto Cramwinckel Uitgever, 1996
Communicatie en commitment, Publicaties
Lees meer ›

« Previous Page