Cultuurfoto

Met onderzoek wordt de bestaande organisatiecultuur in beeld gebracht. Het maakt dominante patronen in denken en doen inzichtelijk. Het onderzoek geeft antwoord op concrete vragen: hoever staat de bestaande cultuur af van gewenste. Wat zijn blokkades voor vernieuwing. Welke cultuurverschillen moeten worden overbrugd in samenwerkingen en fusies.

Cultuur-ontwikkel lab

Om een cultuurverandering te bereiken zijn gerichte interventies nodig. In een cultuur-ontwikkel lab wordt samen met managers bepaald wat de veranderopgave is, wat nodig is om nieuw gedrag te realiseren en welke 3 interventies geschikt zijn. Ook komt tijdens de workshop aan bod wat managers nodig hebben om sturing te geven aan de cultuurverandering.

Cultuurcoaching voor managers, projectleiders en teams

Wij bieden cultuurcoaching aan voor managers, projectleiders en teams. Wij trainen en coachen managers om zelf sturing te geven aan de cultuurverandering. We begeleiden teams die in het samenwerken aanlopen tegen cultuurverschillen. Dit kunnen zowel managementteams zijn als professionals.

Cultuur workshops en masterclasses

We bieden workshops en masterclasses voor managers en P&O-adviseurs. Thema’s zijn:

  • Een veilige werkcultuur realiseren: hoe pak je dat aan?
  • Breek met cultuurbarrières die vernieuwing blokkeren
  • Pesten op het werk? Een kwestie van cultuur