Wending is gespecialiseerd in cultuurverandering

De organisatiecultuur is een krachtig bindmiddel tussen mensen in organisaties. Het zorgt ervoor dat mensen gedeelde opvattingen hebben over wat belangrijk is in hun werk. Het gevolg is dat mensen elkaar begrijpen zonder dat ze voortdurend zaken hoeven uit te leggen. Een gedeelde cultuur is de basis voor samenwerking binnen en tussen teams. De organisatiecultuur kan ook vernieuwing in de weg staan. Omdat mensen vast blijven zitten in denkbeelden en oplossingen die inmiddels zijn achterhaald.

Cultuurverandering

Wending biedt cultuuronderzoek, advies over cultuurverandering en interventies en kan begeleiden bij de implementatie. Onze visie op cultuurverandering is:

  • Richt je op wat echt nodig is. Laat veel van de bestaande cultuur ongemoeid. Verander alleen wat echt nodig is.
  • Gerichte cultuurinterventies. De interventies moet passen bij de omvang en impact van de verandering.
  • Ga uit van leertrajecten waarbij mensen en teams andere manieren van denken en doen met elkaar ontwikkelen. Leer van voorbeelden binnen de organisatie en uit andere branches.
  • Wees concreet. Sluit aan op de dagelijkse praktijk van mensen en teams.

Wending is opgericht door Rita van Dijk. Zij werkt zo’n 30 jaar voor bedrijven en overheidsorganisaties in de rol van onderzoeker, management consultant en coach. Zij is medeauteur van het boek ‘Roestvrij. Breek met barrières die vernieuwing blokkeren’, en Cultuurverandering bij de overheid. Sturen of sleuren?’. Ze schreef vele artikelen en boekbijdragen over het aanboren van veranderpotentieel binnen teams, de relatie tussen grensoverschrijdend gedrag en de organisatiecultuur, en hoe je ingesleten cultuurpatronen doorbreekt.

Rita van Dijk studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude afgestudeerd) en Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en Interventiekunde aan het Instituut voor Groeps- en Organisatiepsychologie. Zij is senior adviseur geweest bij de BBDO-groep en CMC Management Consultants en heeft gewerkt bij het ministerie van Economische Zaken. Zij is als trainer/opleider actief geweest bij onder meer De Baak VNO-NCW, PostAcademisch Onderwijs Leiden, Universiteit van Utrecht, de Erasmus Universiteit en AOG School of Management.

Netwerkorganisatie

Wending is een netwerkorganisatie. Per opdracht wordt bekeken welke specialismen nodig zijn en wordt een team samen gesteld. Specialisten waarmee vaak wordt samengewerkt zijn Alex Straathof, lector Management van Cultuurverandering aan de Hogeschool van Amsterdam. Zee, het bureau van
Patty Stenger. Dit bureau is specialist in storytelling en maakt hiervoor speelfilms, animaties en andere interne communicatiemiddelen. Ook wordt samen gewerkt met trainers en coaches.

Rita van Dijk

Rita van Dijk